Szopa Track Viewer v. 2.0.2.181

Historia | Download | Linki

ScreenShoot programu

Program pokazujący mapę scenerii symulatora EU07-424 oraz będący menedżerem uruchomieniowym (opcjonalnym) symulatora. Program nie edytuje ani nie tworzy scenerii!!!

Się szykuje...

Wyszukiwanie tras i połączeń, ale to potrwa... Drukowanie właściwości scenerii

Historia wersji:

2.0.2.181 (19.o6.2oo6)
Zmodyfikowano/poprawiono:

 • Narzędzie "Wskaźnik" - kliknięcie pustego pola powodowało błąd

2.0.2.180 (15.o6.2oo6)
Zmodyfikowano/poprawiono:

 • Narzędzie "Wskaźnik" wyłączone w trybie użytkownika
 • Po kliknięciu na tor Wskaźnikiem, okno z właściwościami staje się aktywnym
 • Zapamiętywanie pozycji zmaksymalizowanego okna

2.0.1.175 (1.o6.2oo6)
Dodano:

 • Narzędzie "wskaźnik"
 • Nowe skróty klawiaturowe<
 • Opcję ustawienia programu jako domyślnego dla plików *.scn

Zmodyfikowano/poprawiono:
 • Obsługę znaczników opisu ($n, $d i $o)
 • Drukowanie rozkładów
 • Lista plików we właściwości scenerii oraz w wyborze plików do edycji
 • Przyciski okien komunikatów (zgodne z wersją językową systemu operacyjnego)
 • Błędy instalacji na systemach 9x i Me

0.12.23.162 PreFEx (17.o5.2oo6)
Zmodyfikowano/poprawiono:

 • Sposób wyboru plików do edycji
 • Akceptowanie polecenia "include" po "FirstInit"

0.12.22.160 PreFEx (15.o5.2oo6)
Dodano:

 • Obsługę opisów scenerii i pociagów ($n, $d i $o)

Zmodyfikowano/poprawiono:
 • Okienko uruchomieniowe oraz właściwości scenerii
 • Drukowanie rozkładów

0.11.21.157 PreFEx (29.o7.2oo5)
Zmodyfikowano/poprawiono:

 • Wyeliminowanie dwóch poważnych błędów uniemożliwiających odczytanie i wyświetlenie scenerii tworzonych po 2004 roku.
 • Wczytywanie wszystkich plików (także *.inc).

0.10.19.150 PreFEx (19.o3.2oo4)
Dodano:

 • Wyświetlanie listy torów: dodano możliwość wyświetlania wszystkich torów oraz wg pociagów
 • Właściwości scenerii: pojawił się mały przycisk ">>" obok nazwy pliku scenerii - jego naciśnięcie rozwija listę z nazwami wszystkich zagnieżdżonych plików z układami torów (*.sc?).

Zmodyfikowano/poprawiono:
 • Edycja źródeł powoduje teraz możliwość edycji wszystkich zagnieżdżonych plików z układami torów (*.sc?). Przed otwarciem pliku jest zapytanie, czy ma on zostać poddany edycji.

0.10.18.142 PreFEx (26.o2.2oo4)
Dodano:

 • Drukowanie rozkładu jazdy

0.10.17.140 PreFEx (26.o2.2oo4)
Dodano:

 • Obsługa eventów (wypisywanie ich listy) przypisanych do torów
 • Wyświetlanie rozkładu dla pociągu (menu kontekstowe w oknie wyboru składu)

Poprawiono/Zmieniono:
 • Sposób wyświetlania listy torów/eventów oraz dodatkowo związane z tym opcje.
 • Szybkość wyszukiwania toru po dwukrotnym kliknięciu go w liście torów/eventów. Obecnie jest niezależna od ilości torów i działa natychmiast.
 • Nazwy plików - obecnie większość ma nazwę "STV"

0.9.16.121 PreFEx (23.o2.2oo4)
Dodano:

 • Rysowanie trakcji
 • Opcje ręcznej konfiguracji kolorów
 • Rozszerzono menu kontekstowe dla plików *.scm o opcję edycji w domyślnym edytorze zdefiniowanym w STV
 • Nowe parametry opcjonalne programu:
  STV.exe [scn_filename]
       /o scn_filename
       /e scn_filename
       /p scn_filename
  
  /o - otwarcie scenerii (parametr domyślny równoznaczny z podaniem wyłącznie nazwy pliku scenerii
  /e - edycja scenerii w domyślnym edytorze ustawionym w STV
  /p - drukowanie scenerii
  

Poprawiono/Zmieniono:
 • Skróty klawiaturowe

0.8.15.116 PreFEx (18.o2.2oo4)
Poprawiono/Zmieniono:

 • Zabezpieczenia przed błedami parsowania.
 • Poprawione wczytywanie.

0.8.14.112 PreFEx (9.12.2oo3)
Dodano:

 • Możliwość zdefiniowania do 9 edytorów scenerii.
 • Dwa nowe triki programu.

Poprawiono/Zmieniono:
 • Błędy programu wskutek wystąpienia w scenerii toru zerowego (pionowego) zostały wyeliminowane.
 • Nieznacznie poprawiono wydajność programu.

0.8.13.104 PreFEx (3.12.2oo3)
Dodano:

 • Łatwy dostęp do dowolnego edytora tekstowego celem edycji źródeł scenerii

0.8.12.102 PreFEx (16.11.2oo3)
Dodano:

 • Zabezpieczenia przy próbie przypisania pociągu do nieistniejącego toru
 • Obsługę nieudokumentowanego polecenia origin / endorigin (FAZA TESTOWA!)

Zmieniono/poprawiono:
 • Zabezpieczenia programu na przypadek błędów, które pojawiały się w oknie listy nazwanych torów oraz wyboru składu.

0.8.11.100 PreFEx (22.o9.2oo3)
Dodano:

 • Animowane kursory
 • Wskaźnik zajętości pamięci przez scenerię
 • Winieta programu

Zmieniono/poprawiono:
 • Zmniejszenie rozmiaru zajmowanego miejsca w pamięci przez wczytaną scenerię.
 • Zmodyfikowanie sposobu wyświetlania i obliczeń, co może przynieść w niektórych przypadkach wzrost wydajnosci.
 • Czas wczytywania nieco się wydłużył na rzecz powyższych usprawnień.
 • Konfiguracja przetrzymywana jest w rejestrze, a nie pliku ini.
 • Tory z DemageFlag 1xxxxxxx (bit) nie są uwzględniane.

0.7.9.80 PreFEx (o9.o7.2oo3)
Zmieniono/poprawiono:

 • Wyświetlanie różnych typów mapy.
 • Zakres min-max dla wszystkich typów mapy uzależniony jest od typu scenerii.

0.7.8.78 PreFEx (o5.o7.2oo3)
Dodano:

 • Okno właściwości toru.
 • Okno "O programie...".

Zmieniono:
 • Interfejs programu
 • Sposób prezentacji składów w oknie wyboru składu przed uruchomieniem.

0.6.8.68 Beta 5d (16.o6.2oo3)
Zmieniono:

 • Wygląd okna wyboru składu poprzedzające uruchomienie symulatora.
 • Menu kontekstowe pola parametrów w/w okna ma dwa predefiniowane ustawienia.

0.6.7.67 Beta 5c (11.o6.2oo3)
Dodano:

 • Tryby pracy programu: autorski i użytkownika (p. Opcje)
 • Możliwość definiowania własnych parametrów w okienku uruchom

0.6.6.62 Beta 5b (o5.o6.2oo3)
Dodano:

 • Zapamiętywanie położenia i rozmiaru okna "Uruchom symulator"

Zmodyfikowano:
 • Wygląd okna "Uruchom symulator"
 • Okno "Uruchom symulator" może zmieniać rozmiar
 • Lokomotywy, które znajdują się w danej scenerii, ale których nie można prowadzić są oznaczone gwiazdką (" * "), a przycisk uruchomienia symulatora po zaznaczeniu takiej lokomotywy staje sie nieaktywny

0.6.6.60 Beta 5 (o4.o6.2oo3)
Dodano:

 • Możliwość uruchomienia symulatora z poziomu programu

0.5.5.55 Beta 4e (26.o5.2oo3)
Dodano:

 • Możliwość wczytania scenerii z poziomu wiersza poleceń
 • Skojarzono pliki z rozszerzeniem .scn z programem

Zmodyfikowano:
 • Błąd wielkości scenerii przy sceneriach położonych po jednej stronie względem punktu 0,0

0.5.5.54 Beta 4d (o6.o5.2oo3)
Poprawiono:

 • Szybkość wczytywania scenerii.
 • Odwzorowywanie wzniesień i wysokości na mapie.

0.5.5.53 Beta 4c (o6.o5.2oo3)
Zmieniono:

 • Założenia dotyczące analizy pliku. Plikiem startowym może być dowolny plik, lecz wśród wszystkich plików w nim zagnieżdżonych do analizy zostaną poddane tylko te, których rozszerzenie rozpoczyna się od liter .sc?.

0.5.5.52 Beta 4b (o6.o5.2oo3)
Poprawiono:

 • Błąd przy zapisywaniu obrazu do pliku.
 • Być może analizę plików include

0.5.5.50 Beta 4 (o6.o5.2oo3)
Poprawiono:

 • Błąd zawieszania się programu występujący przy dużych powiększeniach
 • Pozostawanie ramki z rysunkiem starej trasy przy ładowaniu nowej scenerii
 • Poprawiono chodzenie po mapie niezaleznie od jej wielkości (dla małych map skok był większy niż dla dużych; teraz - taki sam)
 • Obsługę plików zagnieżdżonych (include)
 • Cały szereg innych rzeczy, o których już nie pamiętam

Zmodyfikowano/Dodano:
 • Nazwy plików scenerii mogą być pisane zarówno dużymi jak i małymi literami w dowolny pod tym względem sposób (w poprzedniej wersji - koniecznie małe litery)
 • Limit maksymalnego powiększenia jest zależny od wielkości scenerii; skala maksymalnego powiększenia zawsze wynosi tyle samo dla dowolnej scenerii
 • Kursor w kształcie lupy zmienia się automatycznie na kursor w kształcie celownika po osiągnięciu maksymalnego powiększenia
 • Przyspieszono rysowanie oraz ładowanie się scenerii
 • Przenoszenie się w dowolnie wybrany punkt scenerii poprzez kliknięcie tego punktu na miniaturce
 • Nowy interfejs
 • Nowe narzędzia - łapa i linijka
 • Nowe okno - lista nazwanych torów i nowe funkcje z tym związane
 • Wszystkie opcje są zapamietywane

0.2.0.16 Beta 2 (o7.o4.2oo3)
Pierwsza opublikowana wersja programu


Download:

Download STV


Linki:Symulator EU07-424
Forum Symulatora oraz programów STV i HTV
Strona istnieje od 25.01.2001
Ta strona używa plików Cookie.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności.
 
archive To tylko kopia strony wykonana przez robota internetowego! Aby wyświetlić aktualną zawartość przejdź do strony.

Optymalizowane dla przeglądarki Firefox
© Copyright 2001-2024 Dawid Najgiebauer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja podstrony: 19.03.2023 11:18
Wszystkie czasy dla strefy czasowej: Europe/Warsaw