KONKURS

Lista konkursów > Mistrz ortografii

Mistrz ortografii

Rozpoczęcie i zakończenie: Konkurs rozpoczyna się 17 października 2006 a kończy się 31 grudnia 2006 r. o godzinie 23:59:59 (liczy się data nadejścia odpowiedzi).

Zadanie: Zadaniem jest odnalezienie w serwisie www.dzyszla.pl oraz www.dekoder.dzyszla.pl jak największej ilości błędów ortograficznych.
Należy odnaleźć na stronie we wszystkich działach jak najwięcej błędów ortograficznych i gramatycznych (tylko w wyrazach polskich), w tym literówek. Nie dotyczy to wyrazów, które nie zawierają wcale lub częściowo polskich znaków (np.: wyraz "blad" lub "bład" traktuje się jako poprawny, ale już wyraz "bald" jest błędnym). Np dwie wielkie litery w wyrazie na początku, też traktowane są jako błąd. Szukać należy we wszystkich możliwych miejscach na stronie pod adresem www.dzyszla.pl oraz www.dekoder.dzyszla.pl (oraz ich podstronach, a więc wszystko, co zaczyna się podanymi adresami). Z konkursu wyłączone są wypowiedzi na Forum oraz cytaty innych osób oraz wszystko to, do czego odczytania wymagane jest posiadanie innych programów niż przeglądarka (na przykład dokumentów PDF)!. Jeśli na danej stronie jest więcej, niż jeden ten sam błąd - należy wskazać ich liczbę lub powielić pozycję na liście odpowiedzi.

Nagrody: W konkursie zostaną wyłonione 3 osoby, które odnajdą największą liczbę błędów.
Za zajęcie I miejsca: bezprzewodowa mysz komputerowa* oraz kupon na półroczną reklamę na stronach serwisu,

Główna nagroda w konkursie:
Zasób niedostępny

Za zajęcie II miejsca: Kupon na półroczną reklamę na stronach serwisu,
Za zajęcie III miejsca: Kupon na kwartalną reklamę na stronach serwisu.

Nagrodzeni:

Miejscee-mailBłędów
1.Karolina (karolina.s...@interia.pl)151
2.Iwona Sz. (i....szukie...@nwg.pl) (przyznano dodatkową nagrodę specjalną!)137
3.(iza_jas@....pl)81
4.Olga S. (meli...@o2.pl)12
5.Kinga (...kinga...@poczta.onet.pl)1

Odpowiedzi na pojawiające się pytania:

 1. Jak w sformułowaniu "niewidomemu dano białą łaske" (przykład) należy potraktować ostatni wyraz?
  W powyższym zdaniu chodzi oczywiście o "laskę". Nadużycie polskiej litery ("ł" zamiast "l") jest traktowane jako błąd. Tylko przypadek odwrotny (np. "zrób mi laskę"; poprawnie: "zrób mi łaskę") nie jest traktowany jako błąd.
 2. Czy podwójne (lub więcej) niepotrzebne użycie wyrazu jest traktowane jako błąd?
  Tak.
 3. Czy w dokumentach PDF (istniejących m.in. w dziale Download) także szukamy błędów?
  Nie. Fakt, że po kliknięciu w taki plik widzimy jego zawartość w oknie przeglądarki wynika jedynie z faktu zainstalowania programu, który de facto w tym momencie zostaje uruchomiony i osadzony w oknie przeglądarki. Jednakże u niektórych osób może na przykład wystąpić pobieranie pliku. Dla tego dla wyrównania szans z osobami nie posiadających czytników PDF te dokumenty nie są brane pod uwagę. Fakt, że widzimy dokument w przeglądarce, w której pasku adresu istnieje adres spełniający warunki konkursu nie jest sytuacją standardową, choć często spotykaną.
 4. Czy w wyrazach pochodzenia niepolskiego, lecz stosowanych w języku polskim oraz w nazwach własnych obcego pochodzenia występujące błędy są akceptowane?
  Tak. Np wyraz "wekend" zamiast "weekend" lub "Misja Apolo" zamiast "Misja Apollo" jest uznawany jako błędny.
 5. Czy wyraz zapisany poprawnie, lecz niepasujący do kontekstu (np. niewłaściwy przypadek), jest uznawany jako błąd?
  Tak. Liczy się także poprawność gramatyczna.
 6. Czy sformułowania dopuszczone wyłącznie w mowie potocznej są traktowane jako błąd?
  Nie. Jeśli Słownik Języka Polskiego wskazuje na stosowanie danego wyrazu lub zwrotu w mowie potocznej, to nie jest to błąd.
 7. Czy zamiast kuponu na reklamę można otrzymać jego równowartość pieniężną?
  Nie. Nagrody nie podlegają wymianie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby komuś odsprzedać kupon.
 8. Co ze zmianami na stronie w trakcie trwania konkursu?
  Wszelkie odnalezione przez kogokolwiek błędy pozostaną na stronie do zakończenia konkursu. W przypadku nowopowstałych błędów - są brane pod uwagę. Dlatego warto przeglądać informacje o nowościach i śledzić najnowsze teksty!
 9. Czy jeśli w dwóch miejscach na stronie znajduje się ten sam tekst (np. nowości oraz archiwum nowości) z błedem, to czy traktowane jest to jako dwa błędy?
  Nie, w takim przypadku będzie interpretowane to jako jeden błąd (gdyż zawartość jest ściśle powiązana). Adres podanego takiego błędu może być jednym z możliwych.

Wróć do listy konkursów


Zasady ogólne i regulamin konkursów

 1. Organizatorem konkursów jest webmaster serwisu www.dzyszla.pl.
 2. Konkurs rozpoczyna się z momentem publikacji informacji o nim. Każdy konkurs ma osobno wyznaczoną datę jego zakończenia (za zakończenie przyjmuje sie godzinę 23:59:59 podanego dnia). W tym czasie należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Odpowiedzi należy udzielać, wysyłając ją tylko i wyłącznie z własnego konta pocztowego. O przyjęciu zgłoszenia do konkursu decyduje data odebrania przez serwer pocztowy odbiorczy.
 4. Jeden adres e-mail może w danym konkursie udzielić tylko jednej odpowiedzi. W przypadku nadesłania większej ilości odpowiedzi na to samo pytanie, pod uwagę będzie brana wyłącznie pierwsza.
 5. List z odpowiedzią powinien zawierać następujące informacje:
  • Tytuł listu powinien zawierać słowo "Konkurs",
  • Nazwę osoby, pod jaką będzie ona prezentowana w przypadku wygranej w konkursie (może to być nick, lub imię i nazwisko).
  • Odpowiedź na konkursowe pytanie.
 6. Adres, z którego będzie nadsyłane zgłoszenie musi być aktywny na dzień zakończenia konkursu.
 7. W przypadku nie spełnienia punktów 3-6., zgłoszenie nie zostanie przyjęte.
 8. Odpowiedzi konkursowe należy nadsyłać na adres dzyszla@dzyszla.pl.
 9. Losowanie nagród wśród osób, które poprawnie udzieliły odpowiedzi na pytanie, odbywa się w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu i w tym czasie zostanie także rozesłane zawiadomienie do zwycięzców o wygranej.
 10. W przypadku braku odpowiedniej ilości poprawnych zgłoszeń z poprawnymi odpowiedziami, nagrody przepadają, lub konkurs może zostać przedłużony.
 11. Pełny adres e-mail osoby biorącej udział nie będzie nigdzie publikowany ani udostępniany osobom trzecim i zostanie wykorzystany jedynie do kontaktu w przypadku wygrania nagrody.
 12. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty wysłania powiadomienia o wygranej - nagroda przepada.
 13. Lista zwycięzców będzie publikowana najpóźniej po 21 dniach od daty zakończenia konkursu.
Strona istnieje od 25.01.2001
Ta strona używa plików Cookie.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych a zakresie podanym w Polityce Prywatności.
 
archive To tylko kopia strony wykonana przez robota internetowego! Aby wyświetlić aktualną zawartość przejdź do strony.

Optymalizowane dla przeglądarki Firefox
© Copyright 2001-2024 Dawid Najgiebauer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostatnia aktualizacja podstrony: 11.07.2023 21:16
Wszystkie czasy dla strefy czasowej: Europe/Warsaw